duminică, 28 noiembrie 2010

Materialul de construcţie...scobitorile! / Building material... Toothpicks!

Lui Stan Munro (38 ani) i-au luat 6 ani ca să construiască acest oraș din scobitori. El a folosit 6 milioane de scobitori și 170 litri de lipici. A petrecut cam 6 luni pentru a construi fiecare din creațiile sale, realizate la o scală de 1:164.
Stan lucrează la Institutul de Știință și Tehnologie din Syracuse, New York, SUA.
Priviți ce minunate lucruri a creat cel mai răbdător om din lume.....


Stan Munro (38 years) and took 6 years to build this city of toothpicks. He used the 6 million toothpicks and 170 liters of glue. He spent about 6 months to build each of his creations, made on a scale of 1:164.
Stan works at the Institute for Science and Technology in Syracuse, New York, USA.
Look at what wonderful things created most patient man in the world .....
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu